Wszystko o etykiecie kurierskiej

Wszystko o etykiecie kurierskiej

Etykieta kurierska to dokument, bez którego nie może się obejść transport paczek czy też palet. Etykieta taka, inaczej zwana też kurierskim listem przewozowym, potwierdza bowiem fakt, iż została dokonana opłata za zlecenie. Jakie informacje widnieją ponadto na etykiecie kurierskiej? Przede wszystkim znajdują się tam dane o adresie doręczenia towaru, a także numer przesyłki oraz kod kreskowy. Skanowanie tego ostatniego umożliwia śledzenie trasy przesyłki, co jest nad wyraz cenną usługą.

Dane odbiorcy, numer przesyłki oraz kod kreskowy to jednak nie jedyne informacje umieszczone na etykiecie kurierskiej. Znajdują się tam także dane nadawcy. Mają one za zadanie umożliwić kurierowi zwrócenie towaru osobie, która zleciła przesyłkę, w razie gdyby pracownik firmy przewozowej nie był w stanie odnaleźć odbiorcy, bądź też odbiorca nie chciał lub nie mógł przyjąć przesyłki. Na etykiecie kurierskiej może się ponadto znaleźć informacja o tym, że z daną paczką czy też paletą należy się obchodzić szczególnie ostrożnie. Warto pamiętać o zamówieniu takiej dodatkowej usługi, jeśli przesyłamy towar charakteryzujący się wyjątkową kruchością i delikatnością.

Różne sposoby etykietowania przesyłek

Różne firmy kurierskie przyjmują różne zasady odnośnie etykietowania przesyłek. Niektóre z nich wysyłają etykiety bezpośrednio do klienta na adres mailowy. W tym wypadku należy samodzielnie wydrukować list przewozowy i opatrzyć nim swoją paczkę czy też paletę przed wręczeniem jej w ręce kuriera. Inne firmy decydują się z kolei na to, aby w dokumenty przewozowe zaopatrzyć kuriera jeszcze przed odebraniem przesyłki od klienta. W tej sytuacji jedynym, co pozostaje w gestii usługobiorcy, jest zweryfikowanie przed nadaniem towaru, czy informacje znajdujące się na etykiecie są poprawne.

Bez etykiety kurierskiej towar nie ruszy. Jeżeli firma kurierska, z której usług korzystamy, wysyła list przewozowy na adres mailowy i oczekuje samodzielnego opatrzenia nim przesyłki, to należy to zrobić. Inaczej, jeśli pozostawimy paczkę czy też paletę bez etykiety, kurier, który przyjedzie odebrać towar, nie tylko będzie miał prawo go nie przyjąć. Będzie mógł także dodatkowo zainkasować opłatę za pusty przejazd, to znaczy taki, który nie zakończył się odebraniem przesyłki, a więc naraził kuriera na straty związane z jazdą na próżno.

Wszystko o etykiecie kurierskiej